Gabrovec: ob priliki stoletnice društvene gostilne