Annales, Series Historia et Sociologia, 8, 1998, 2

Annales, Series Historia et Sociologia, 8, 1998, 2

Dvaindvajset člankov petindvajsetih avtorjev z različnih koncev sveta, ki pa se ukvarjajo s področjem Mediterana, zlasti z istrskim prostorom. Nekateri članki se ukvarjajo z zelo ozkimi in specifičnimi tematikami, kar daje vedeti, da je Mediteran, z njim pa tudi istrski prostor, še vedno v veliki meri neraziskan ‘laboratorij’.Pregled vsebine:

Iz zgodovine ribištva in pomorstva

 • Darja Mihelič: Piranski zaliv: k tradiciji ribolova in ribolovnih pravic
 • Darko Darovec: Ribištvo severne Istre v obdobju Beneške republike
 • Bruno Volpi Lisjak: Slovensko ribištvo v Tržaškem zalivu – lov na tone
 • Goran Filipi: O novi slovenski pomorski in ribiški terminologiji

Iz arheološke dediščine

 • Snježana Karinja: Šivana ladja z Ljubljanskega barja
 • Andrej Gaspari: Ostanki rimskih zidanih struktur na Serminu (Mestna občina Koper, Slovenija). Poročilo o arheoloških zaščitnih izkopavanjih v januarju 1997

Iz preteklosti glasbene dejavnosti

 • Luisa Antoni: Pregled glasbenega udejstvovanja tržaških Slovencev (1848-1927)
 • Marija Gombač: Nastajanje prve glasbene šole v slovenski Istri

Iz zgodovine dopisovanj

 • Maria Pia Niccoli: Zbirka pisem Agostina Carlija-Rubbija in Giovannija Antonia Pasqualija (1770-1782, 1787). Prijateljsko dopisovanje iz druge polovice 18. stoletja
 • Brigitta Mader: “Tvoj globoko vdani Ludvik Salvator, Nadvojvoda Etc.” Bivanje nadvojvode Ludvika Salvatorja v Trstu, kakor je razvidno iz njegove korespondence s Carlom de Marchesettijem

Razprave in gradivo

 • Daniela Juričić Čargo: O odnosih Kranjske dežele in habsburške Istre v kranjskih virih 16. stoletja
 • Roberto Starec: Podeželje slovenske Istre v arhivskih dokumentih 18. stoletja

Ocene in poročila

 • Verena Vidrih Perko: Srečanje slovenskih in istrskih arheologov muzealcev
 • Peter Čerče, Snježana Karinja, Matej Župančič: Strutture portuali e rotte marittime nell’adriatico di et? romana
 • Maša Sakara, Matej Župančič: Delavnica: Antična metalurgija med vzhodnimi Alpami in Panonsko nižino
 • Eva Holz: Jeruzalem v slovanski kulturi
 • Aleksej Kalc: Tradicija in perspektive. Avtobiografski arhivi v Evropi
 • Maja Ilich: Peti mediteransko etnološki poletni simpozij v Piranu
 • Marjan Drnovšek: Louis Adamič – Intelektualci v diaspori
 • Slovene Classical Karst (Tina Novak Pucer)
 • Jana Horvat, Vesna Svetličič, Meta Bole, Metka Culiberg, Draško Josipovič, Marko Stokin in
 • Nina Zupančič: Sermin: Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri (Verena Vidrih Perko)
 • Klara Buršć Matijašić: Gradina Monkodonja / The Monkodonja hillfort. Monkodonja: Iznova otkrivena gradina / Moncodogno: La riscoperta del castelliere (Maša Sakara)
 • Luciano Lago (ur.): Kažuni. Kamena zdanja i krajolici središnje Istre – inventar za povijesno pam}enje (Tihomira Stepinac Fabijanić)
 • Vincenc Rajšp, Drago Terpin: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787 (1804) (Boris M. Gombač)
 • Ludwig Salvator von Habsburg: Mit der Jacht entlang der kroatischen Küste (1870-1910) (Brigitta Mader)
 • Darja Mihelič, France Mihelič, Jasna Pocajt: Piran – mesto in ljudje pred sto leti. Pirano – la citt? e i suoi abitanti cent’anni fa (Olga Janša Zorn)
 • Roberto Starec: Mondo popolare in Istria (Nataša Hlaj)
 • Daniela Milotti Bertoni: Istria. Duecento campanili storici (Lili Bojanič)
 • Eugenio Garin: Spisi o humanizmu in renesansi (Jure Gombač)
 • Renata Hace Citra: Carolus L. Cergoly Serini dietro le quinte della pagina (Piero Purini)
 • Paolo Emilio Taviani: I giorni di Trieste. Diario 1953-1954 (Sandi Volk)
  Pričevanja. Prvo povojno desetletje slovenske osnovne šole v Istri (1945-1955) (Metka Gombač)
 • Buzetski zbornik, knjiga 24. (Božo Jakovljević)
 • Jadranski zbornik. Bibliografija (Mihael Sobolevski)
 • Goran Filipi, Barbara Buršić Giudici: Istriotski lingvistički atlas / Atlante linguistico istrioto (Iva Lukežić)

Več na: Annales, Series Historia et Sociologia, 8, 1998, 2

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja