Curriculum Vitae

Slovensko

Luisa Antoni je po diplomi iz klavirja na tržaškem Konservatoriju vpisala še klavičembalo in nato kompozicijo. Istočasno je diplomirala iz estetike sodobne glasbe na tržaški Univerzi in magistrirala ter doktorirala na ljubljanski Univerzi. V letu 2010 je njena doktorska disertacija izšla v italijanščini pri založbi Trauben (Torino) in v sloveščini pri Mladiki (Trst). Poglobila je študij klavičembala in zgodovinskega klavirja z I. Gregolettom in E. Fadini ter sledila številnim izpopolnjevalnim tečajem (C. Stembridge). Je glasbena novinarka na RTV Sloveniji. Študirala je kompozicijo s F. Niedrom, M.Cardijem, M. Bonifaciom, A. Corghijem, R. Vaglinijem in F. Fanticinijem.

Italiano

Nata a Trieste, ha contemporaneamente portato avanti gli studi musicali, diplomandosi in pianoforte, e universitari, laureandosi in filosofia, conseguendo poi il master e il dottorato in Filosofia della musica. Nel 2010 ha pubblicato il suo dottorato di ricerca in italiano presso la casa editrice Trauben di Torino e in sloveno presso l’editore Mladika di Trieste. Ha approfondito lo studio del clavicembalo e fortepiano con I. Gregoletto e E. Fadini, seguendo anche numerose masterclass (C. Stembridge). Lavora come giornalista musicale alla RTV Slovenija. Ha studiato composizione con F. Nieder, M. Cardi, M. Bonifacio, A. Corghi, R. Vaglini e F. Fanticini.

English

Born in Trieste, Luisa Antoni received her undergraduate conservatory degree in piano, while at the same time earning a Bachelor’s degree in the Philosophy of Music. Completing her PhD in 2006, her doctoral dissertation was subsequently released in Italian by the publishing house Trauben (Turin), and in Slovenian by Mladika (Trieste). The Italian edition enjoyed widespread distribution in libraries throughout Europe and the United States. She broadened her studies of piano and harpsichord with I. Gregoletto and E. Fadini, partecipating also in numerous masterclasses (C. Stembridge). She is active as musical journalist with RTV (Slovenia) and has studied composition with F. Nieder, M.Cardi, M. Bonifacio, A. Corghi, R. Vaglini e F. Fanticini.

Français

Née à Trieste, elle conduit parallèlement des études musicales, couronnées par un diplôme en piano, et universitaires en philosophie, obtenant un diplôme universitaire, un master et un doctorat en Philosophie de la musique. En 2010 elle publie son travail de doctorat de recherche en italien auprès de la maison d’édition Trauben de Turin et en slovène auprès de l’éditeur  Mladika de Trieste. La version italienne du livre a connu une vaste diffusion dans les bibliothèques européennes et américaines. Ella a approfondi l’étude du clavecin et du forte-piano avec I. Gregoletto et E. Fadini, suivant également de nombreuses  master-classes (C. Stembridge). Elle travaille en tant que journaliste musicale pour RTV Slovenija. Elle a étudié la composition avec F. Nieder, M. Cardi, M. Bonifacio, A. Corghi, R. Vaglini e F. Fanticini.